От кой род е съществителното име комбайн?

Съществителното име комбайн е от мъжки род; мн.ч. комбайни, членувани форми комбайнът, комбайна. С новия комбайн ожънахме пшеницата и ечемика, а сега е пригоден и за слънчоглед. Комбайнът записва карта на добива с подробна информация за всяка точка от ожънатата площ: килограми на декар, влажност, количество, изразходено гориво и др.

От кой род е съществителното име грах?

Съществителното име грах е от мъжки род; членувани форми: грахът, граха. Грахът се вари предварително с малко вода, докато поомекне. Обикновеният културен грах е едногодишно тревисто пролетно растение.

От кой род е съществителното име мебел?

Съществителното име мебел е от женски род; мн.ч. мебели; членувана форма мебелта. Преди да си купите мека мебел, непременно трябва да я пробвате – поседете поне пет минути на нея. През деня мебелта изпълнява функцията на библиотека, а през нощта се превръща в спалня.

От кой род е съществителното име умисъл?

Съществителното име умисъл е от мъжки род; членувани форми: умисълът, умисъла. Забележката е била погрешно разбрана и в нея не бива да се търси лош умисъл. Умисълът за кражба е налице и когато деецът няма ясна представа за стойността на вещта, стига да е знаел или очаквал, че тя има известна стойност.

Как се пише: стенописът, стенописа или стенописта?

Правилно е да се пише стенописът, стенописа. Съществителното име е от мъжки род. Стенописът „Колелото на живота“ в Преображенския манастир е рисуван от Захарий Зограф. Андрей Даниел е известен най-вече с живописните си творби, но има изяви и в областта на стенописа и сценографията.

Как се пише: иконописта или иконописът, иконописа?

Правилно е да се пише иконописта. Съществителното име е от женски род. В иконописта има специфични изразни средства, съобразени с идеите, които иска да внуши: обратна перспектива, художествена деформация, опростена светлосянка и др. В изложбата ще видите и едни от най-добрите образци на иконописта в България. Забележка: В Официален правописен речник на българския език. С., […]

От кой род е съществителното име тор?

Съществителното име тор е от мъжки род; мн.ч. торове, членувани форми торът, тора. Този течен тор е специално предназначен за растения, които виреят на кисели почви. Има обичай пред всяка къща да се пали купчина говежди тор – пушекът гонел злите демони надалеч.

От кой род е съществителното папрат?

Съществителното папрат е от мъжки род; мн.ч. папрати; бройна форма (два, три) папрата; членувано папратът, папрата. До 2012 г. думата беше от женски род според официалния правопис. Малко позабравен като домашно растение, напоследък папратът отново заема място в домовете ни. Два папрата в огромни саксии стояха от двете страни на входната врата и изглеждаха като […]