Как се пише: рождени или рожденни?

Правилно е да се пише с едно н – рождени.   Рождените дни радват най-много децата. Знаеш ли рождените дати на приятелите си? За думата е в сила следното правило: ако прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен и в останалите форми гласната е изпада от наставката -ен, в тях се пише двойно н. […]