Как се пише: рок група, рокгрупа или рок-група?

Правилно е да се пише разделно – рок група, мн.ч. рок групи, или слято – рокгрупа, мн.ч. рокгрупи. Когато първата съставка на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или слято, или разделно. Популярната българска рок група/рокгрупа „Сигнал“ отбеляза 35-годишнината си […]