Как се пише: рок певец, рок-певец или рокпевец?

Правилно е да се пише разделно – рок певец, мн.ч. рок певци, или слято – рокпевец, мн.ч. рокпевци. Когато първата съставка на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или разделно, или слято. В Лафайет, Индиана, е роден рок певецът/рокпевецът Аксел […]