Как се пише: рок песен, рок-песен или рокпесен?

Правилно е да се пише разделно – рок песен, мн.ч. рок песни, или слято – рокпесен, мн.ч. рокпесни. Когато първата съставка на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или разделно, или слято. Според слушателите на британското радио Planet Rock най-великата […]