Как се пише: рубиненочервен, рубинено-червен или рубинено червен?

Правилно е да се пише слято – рубиненочервен, също и рубиненочервена, рубиненочервено, рубиненочервени.   В приказката Снежанка е невероятно красива млада жена с гарвановочерна коса, снежнобяла кожа и рубиненочервени устни. Чашата с рубиненочервено вино ме развеселява. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие и пояснява втората – прилагателно име. Двете […]