Как се пише: рукола или рукула?

Думата липсва в Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012. В Речник на новите думи в българския език. Състав. Е. Пернишка и др. С., Институт за български език, Наука и изкуство, 2010, с. 362 има речникова статия за рукола. Думата е заета от италиански – rucola. Богати на магнезий са зеленолистните зеленчуци […]