Как се пише: ръмжене или ръмжане?

Двете форми са дублетни и могат да се използват в книжовната реч. Ръмженето/Ръмжането на кучетата сякаш беше престанало да плаши вълците. Ако навлезете в гъстата джунгла, ще чуете крясъците на маймуните, далечното тръбене на слоновете и ръмженето/ръмжането на леопардите.