Как се пише: резки или рязки?

Правилно е да се пише резки. Ако имате проблеми с равновесието, избягвайте резките движения. Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия: 1) я се намира в сричка под ударение; […]