Как се пише: събарям, съборя или сабарям, саборя?

Правилно е да се пише събарям, съборя. Думите имат представка съ- и корен -бар-/-бор-. Телефонната палата се събаря, за да започне строеж на нова луксозна жилищна сграда. Бурният вятър и проливният дъжд събориха дървета в цяла Пазарджишка област.

Как се пише: събирам (се), събера (се) или сабирам (се), сабера (се)?

Правилно е да се пише събирам (се), събера (се). Думите имат представка съ- и корен -бер-/-бир-. Медоносните пчели събират мана и правят от нея манов мед. В центъра вече се събираше доволно голяма тълпа. Знаете ли на кой връх се събират границите на България, Гърция и Македония? Скоро музикантите от групата ще се съберат, за да създадат нов албум. Държавата не […]