Как се пише: самочувствие или самочуствие?

Правилно е да се пише самочувствие. Според мен не бива да се разчита на спортните успехи за повдигане на националното ни самочувствие. Високото ти самочувствие е без каквото и да било покритие!