Пише ли се запетая при само ако?

В случай че пред съюза ако стои уточняваща дума или израз (дори, именно, единствено, само и под.), запетая не се пише.   Мачът ще се отложи само ако вали проливен дъжд. Бих те изслушал само ако имаш конкретно предложение. Изключение обаче се прави за отварящата запетая; затварящата трябва да се пише.   Само ако има […]