Как се пише: сам-самичък или сам самичък?

Правилно е да се пише полуслято – сам-самичък, също и сам-самичка, сам-самичко, сам-самички.   Бедното дете останало сам-самичко в голямата гора. Живея сам-самичка в къщата си, но душата ми не е самотна. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, които са образувани чрез повтаряне на едно прилагателно име или на неговата основа, разширена с представка или […]