Как се пише: сандалов или санталов?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч – сандалов/санталов, също и сандалова/санталова, сандалово/санталово, сандалови/санталови. Сандаловото/Санталовото масло успокоява нервите и отпуска напрегнатите мускули. В будистките храмове се палят сандалови/санталови пръчици.