Как се пише: сарказъм или сърказъм?

Правилно е да се пише сарказъм. Думата е заета чрез френски (sarcasme) от гръцки (σαρκασμός). Ето защо иронията, насмешката и сарказмът са словесни оръжия, които – ако не бъдат използвани с пределна пестеливост – рано или късно се стоварват обратно върху главата на притежателя си. (Златко Енев) Остави сарказма, гледай повторението на мача и преброй […]