Как се пише: сбъдвам (се), сбъдна (се) или збъдвам (се), збъдна (се)?

Правилно е да се пише сбъдвам (се), сбъдна (се). Тези думи имат представка с- и корен -бъд-, които се пишат по един и същи начин, независимо от изговора им. Още един българин ще сбъдва баскетболните си мечти в САЩ. Посочи ми едно предсказание на тази гадателка, което се е сбъднало.