Как се пише: светъл или светал?

Правилно е да се пише светъл. При думите, които имат завършек -ъл, проверка може да се направи с формата за мн.ч. Ако съмнителната гласна изпада, във формата за ед.ч. се пише ъ: светли, следователно в ед.ч. е светъл. Холът не е голям и е що-годе светъл. В рецензията си журито определя Мариана Пенчева като светъл […]