Как се пише: свещена, свещено, свещени или свещенна, свещенно, свещенни?

Правилно е да се пише с едно н – свещена, свещено, свещени, свещеният, свещения. За думата е в сила следното правило: ако прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен и в останалите форми гласната е изпада от наставката -ен, в тях се пише двойно н. Прилагателното име свещен не завършва на -нен, следователно в другите форми […]