Как се пише: свободноизбираем, свободно-избираем или свободно избираем?

Правилно е да се пише слято – свободноизбираем, също и свободноизбираема, свободноизбираемо, свободноизбираеми.   Учебните часове за свободноизбираема подготовка може да се използват за изучаване на един или два учебни предмета – по желание на учениците. Развитието на заложбите на учениците се осъществява чрез богата програма от свободноизбираеми дейности по интереси. Слято се пишат сложните […]