Как се пише: свързвам (се) или свръзвам (се)?

Правилно е да се пише свързвам (се). Според правилото за групата ър/ръ в многосричните думи, когато след ър/ръ има една съгласна, се пише и изговаря ър, а когато има две или повече съгласни – ръ. След групата ър/ръ в думата св-ър-звам, има две съгласни – зв, но това е глагол с наставка -ва-, в който […]