Как се пише: свръхважен, свръх-важен или свръх важен?

Правилно е да се пише слято – свръхважен, също и свръхважна, свръхважно, свръхважни, тъй като свръх- е представка в думата. Когато днес потребителите избират услуга, свръхважно е тя да пести време. Не смятам, че моята работа е свръхважна или свръхнатоварена. Забележка: Правописът на тази дума не е нормиран изрично. В източника са включени други думи, […]