Как се пише: свръхупотреба, свръх-употреба или свръх употреба?

Правилно е да се пише слято – свръхупотреба, тъй като свръх- е представка в думата. Според доц. Миланов речта на всички български президенти се характеризира със скованост, приспивен тон и свръхупотреба на клиширани изрази. Основната тема на книгата е свръхупотребата на лекарства, характерна за модерното западно общество.  Забележка: Правописът на тази дума не е нормиран […]