Как се пише: сврени или свряни?

Правилно е да се пише сврени. А врабчетата, сврени из тръните, гледаха, трепереха и се чудеха. (Елин Пелин, приказки) Тримата останаха сврени в квартирата на Селдън чак до следобеда. (Айзък Азимов, „Прелюдия за Фондацията“) Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия […]