Как се пише: свястна или свестна?

Правилно е да се пише свястна, също и свястно. Някой може ли да ми препоръча свястна външна звукова карта за лаптоп? Вече и аз мога да се похваля със свястно портфолио. Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. […]