Как се пише: северозападен или северо-западен?

Правилно е да се пише слято – северозападен, също и северозападна, северозападно, северозападни. „Зарчин“ е винен сорт грозде, който се среща в Северозападна България, в Сливенско и Чирпанско. Днес бяха регистрирани три нови вторични земни труса северозападно от Атина.