Как се пише: североизточен или северо-източен?

Правилно е да се пише слято – североизточен, също и североизточна, североизточно, североизточни. Североизточният приморски регион обединява областите с център Варна, Добрич, Шумен и Търговище. Разширих ноздри и долових слаб мирис на човек, довян от североизточния вятър. Поради обилните снегонавявания са затворени много пътища в североизточната част на страната. Каминаки е курортна местност на североизточното […]