Как се пише: сефте или севте?

Правилно е да се пише сефте. Думата е разговорна. Заета е от арабски чрез турски – siftah. Сефте пазарувам в интернет, ще видим какво ще получа накрая. Вече сме ходили в Париж – няма да ни е за сефте.