Как се пише: сега действащ или сегадействащ?

Правописът на това съчетание не е нормиран изрично. Съветваме ви да го пишете разделно – сега действащ, също и сега действаща, сега действащо, сега действащи, тъй като няма основания за слято или полуслято изписване. Сега действащият Закон за движението по пътищата е приет от Народното събрание през 1999 г. и до момента е променян 75 […]