Как се пише: сексистки или сексистски?

Правилно е да се пише сексистки, също и сексистка, сексистко. Прилагателното име е образувано от съществително име, завършващо на -ст – сексист, и наставка -ски. При такива думи съгласната с от наставката изпада. Причината за сексисткия скандал на „Ролан Гарос“ е отношението на организаторите към мачовете от женската схема. Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) […]