Как се съкращава семейство?

Съкратено тази дума се изписва сем. (с точка). Къщата на сем. Величкови е пострадала от бурята и няма кой да поеме разходите по ремонта. Момчето на снимката е най-малкият член на сем. Петрови.