Как се пише: сека, секат или сеча, сечат?

Правилно е да се пише сека, секат, но сечеш, сече, сечем, сечете. Глаголите от първо спрежение, чийто корен завършва на -к (сека, облека, тека, влека, река), запазват тази съгласна в 1 л. ед.ч. и 3 л. мн.ч. сегашно време. Преди да сека дърва следващия път, ще наточа брадвата. Българските владетели секат монети най-вече от сребро […]