Как се пише: сека, секат или сеча, сечат?

Правилно е да се пише сека, секат, но сечеш, сече, сечем, сечете. Глаголите от първо спрежение, чийто корен завършва на -к (сека, облека, тека, влека, река), запазват тази съгласна в 1 л. ед.ч. и 3 л. мн.ч. сегашно време. Преди да сека дърва следващия път, ще наточа брадвата. Българските владетели секат монети най-вече от сребро […]

Как се пише: сечта или сечът, сеча?

Правилно е да се пише сечта. Съществителното име сеч е от женски род. Прокуратурата проверява законна ли е сечта край с. Сърница. Голяма сеч, голямо нещо е било, шест или седем вълка легнали мъртви върху снега.