Как се пише: сигурен или сигорен?

Правилно е да се пише сигурен, също и сигурна, сигурно, сигурни. Художникът се е изобразявал с много лица – като шут, владетел и сатир, триумфиращ и разочарован, сигурен в себе си и изпълнен със съмнения. Достъпът до сигурни и устойчиви източници на енергия ще придобива все по-голямо значение в бъдеще.