Как се пише: симултанен или симултантен?

Правилно е да се пише симултанен, също и симултанна, симултанно, симултанни. Думата е заета от немски (simultan) или френски (simultané). За разлика от симултанния превод, при който се превежда синхронно, при консекутивния превод преводачът изчаква говорещия да спре, след което извършва самия превод. Машината оперира с работни файлове, които се изпращат симултанно към системата. Напредъкът […]