Как се пише: синтез или синтеза?

Правилно е да се пише синтез, членувани форми синтезът, синтеза. Съществителното име е от мъжки род. До 2002 г. формите синтез (м.р.) и синтеза (ж.р.) бяха дублети, но сега правилен е само първият вариант. Светът наоколо се разпада, готов за нов синтез. С възрастта синтезът на колаген в тялото намалява. Естрогенът влияе върху синтеза и […]