Как се пише: синьо-зелен или синьозелен?

Правилно е да се пише полуслято – синьо-зелен, също и синьо-зелена, синьо-зелено, синьо-зелени. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставни части са в равноправно отношение помежду си (син и зелен). Светулките от вида Arachnocampa Luminosa имат биолуминесцентни тела и излъчват синьо-зелена светлина. Брат ми има синьо-зелени очи и честно казано, му завиждам за тях.