Как се пише: сияя, сияят или сиая, сиаят?

Правилно е да се пише сияя, сияят. Години наред си представях как ще съм най-красивата булка, как всички мен ще гледат, а аз ще сияя от щастие. Той върви и сияят очите му, нещо смешно си шепне със вятъра, по ръба на тротоара усмихнато той – самотният – търси приятели. („Самотният“, Александър Петров)