Как се пише: ски скок, скискок или ски-скок?

Правилно е да се пише разделно – ски скок, мн.ч. ски скокове, или слято – скискок, мн.ч. скискокове. Когато първата съставка на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или слято, или разделно. Йохан Ремен Евенсен държи рекорда за най-дълъг ски […]