Как се пише: ски спускане, скиспускане или ски-спускане?

Правилно е да се пише разделно – ски спускане, или слято – скиспускане. Когато първата съставка на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или разделно, или слято. Пистите за ски спускане/скиспускане в Цугшпице покриват всички нива на трудност, има и […]