Как се пише: скоропоговорка или скороговорка?

Правилно е да се пише скоропоговорка, мн.ч. скоропоговорки. Най-трудната скоропоговорка за мен е „Шестстотин шейсет и шест шишета се сушат на шестстотин шейсет и шест шосета“. Чрез скоропоговорки децата могат да се упражняват да изговарят някои трудни звукове.