Как се пише: скрепвам, скрепявам или скрепям?

Формите скрепвам и скрепявам са дублетни и могат да се използват в книжовната реч. Формата скрепям е некнижовна. Минералните пластинки се скрепват/скрепяват с помощта на органичното вещество конхиолин. Този дар скрепваше/скрепяваше съюза между него и господарката Кейшо. Забележка: В първия източник, посочен по-долу, са включени глаголите скрепвам и скрепявам, но не са отбелязани изрично като […]