Как се пише: скрий (се), скрийте (се) или скрии (се), скриите (се) ?

Правилно е да се пише скрий (се), скрийте (се). При образуване на повелителни (заповедни) глаголни форми се пише й, ако пред него има гласна. Дръпни си качулката и скрий лицето си! Скрийте се добре и бъдете много тихи.