Как се пише: следучилищен, след-училищен или след училищен?

Правилно е да се пише слято – следучилищен, също и следучилищна, следучилищно, следучилищни, тъй като след- е представка в думата. Децата посещават следучилищна занималня само по желание на родителите и ако базата на съответното училище позволява. Следучилищните занимания на сина ми приключват в 16:00 ч. и няма кой да го прибере вкъщи. Забележка: Думата липсва […]