Кога се пише запетая при след като?

След като представлява сложен съюз, който свързва две прости изречения в рамките на сложното. Основните случаи, в които се пише запетая при след като, са следните:   1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено със след като, се отделя със запетая/запетаи.   Част от пътуващите научиха за фалита […]

Как се пише: след като или следкато?

Това е сложен съюз, който се пише разделно – след като. След като се върнахме от водопада, пак нарамихме тежкия товар на плещите си. Животът в семейството коренно се променя, след като се появи бебето.