Как се пише: слезли или слязли?

Правилно е да се пише слезли. Дивите кози и овни бяха слезли от студените върхове в слънчевите долчинки. Всички пътници слезли от автобуса на предпоследната спирка. Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са […]