Как се пише: словесна, словесно, словесни или словестна, словестно, словестни?

Правилно е да се пише словесна, словесно, словесни, словесният, словесния. Проверка на правописа при групите от съгласни -сн-/-стн- се прави с такава форма на думата или със сродна дума, в която след съмнителната съгласна стои гласна: словесна/словестна – словесен, няма т, следователно се пише словесна. Но: прелесна/прелестна – прелестен, прелести, има т, следователно се пише […]