Как се пише: словообразувателен или словообразователен?

Правилно е да се пише словообразувателен, също и словообразувателна, словообразувателно, словообразувателни. Мария Чоролеева справедливо отбелязва, че този словообразувателен модел не е особено разпространен в българския език. Словообразувателни морфеми са коренът, представката и наставката.