Кога се пише запетая пред за да?

За да представлява сложен съюз, който свързва две прости изречения в рамките на сложното. Основните случаи, в които се пише запетая при за да, са следните:   1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено със за да, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края […]

Пише ли се запетая при израза при условие че?

При условие че представлява сложен съюз, който свързва две прости изречения в рамките на сложното. Запетая се поставя пред целия съюз.   Може ли да получа потребителски кредит, при условие че съм на половин работен ден? Преместените студенти може да преминат в по-горен курс на обучение, при условие че имат до три приравнителни изпита. Ако […]

Пише ли се запетая при израза при положение че?

При положение че представлява сложен съюз, който свързва две прости изречения в рамките на сложното. Запетая се поставя пред целия съюз.   Има няколко начина да регистрирате ООД, при положение че съдружникът ви живее в чужбина. Финалът трябваше да започне по-рано, при положение че се очакваше да вали. Ако простото изречение, въведено със съюза при […]

Пише ли се запетая при израза в случай че?

В случай че представлява сложен съюз, който свързва две прости изречения в рамките на сложното. Запетая се поставя пред целия съюз.   Марко ще изпълнява и ролята на резервен пилот в тима на японците, в случай че стане нещо непредвидено. Избягвайте да шофирате, в случай че сте ядосани, доста уморени или разтревожени. Ако простото изречение, въведено със […]