Кога се пише запетая при след като?

След като представлява сложен съюз, който свързва две прости изречения в рамките на сложното. Основните случаи, в които се пише запетая при след като, са следните:   1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено със след като, се отделя със запетая/запетаи.   Част от пътуващите научиха за фалита […]

Къде се пише запетая при така че?

Когато така че представлява сложен съюз, който свързва две прости изречения в сложно изречение, пред него се поставя запетая. В този случай така че може да се замени със затова, ето защо, поради това.   На всяка спирка в града има карта с номерата на автобусите и маршрутите им, така че туристите лесно се ориентират. […]