Как се пише: слезли или слязли?

Правилно е да се пише слезли. Дивите кози и овни бяха слезли от студените върхове в слънчевите долчинки. Всички пътници слезли от автобуса на предпоследната спирка. Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са […]

Как се пише: слязъл или слязал?

Правилно е да се пише слязъл. Ако в края на причастия (думи, образувани от глаголи) се колебаем между -ъл и -ал, правим проверка с формата за мн.ч.: слязъ/ал – слезли – гласната изпада, следователно се пише слязъл. Но: казъ/ал – казали – гласната се запазва, следователно се пише казал. Аполон слязъл бързо от Олимп, прескочил […]